Rotary Club

Sibbo-Pornainen

Piiri / District 1420                               

 

Tervetuloa Sibbo-Pornainen Rotaryklubin internet sivuille! Jos haluat liittyä jäseneksi tai kaipaat lisätietoja klubista tai rotary toiminnasta, laita emailia klubin presidentille.

 
 

Minustako rotary?

 
Tätä varmasti moni miettii. Ohessa hyvä video, josta osaltaan selviää rotaryn käytännön toimintaa:

This is RotaryEN from Rotary International on Vimeo.

 

"Rotaryn tavoitteena on vaalia palvelemisen ihannetta kaikin arvossapidetyn yritteliäisyyden perustana"

 
  • Edistämällä tuttavuussuhteiden syntymistä ja siten luomalla tilaisuuksia palvelemiseen.
  • Vaalimalla liike- ja ammattimoraalia ja arvostamalla kaikkea hyödyllistä työtä, sekä opastamalla jokaista rotaria näkemään oma ammattinsa tilaisuutena palvella yhteiskuntaa.
  • Innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä.
  • Edistämällä kansojen välistä yhteisymmärrystä, hyvää tahtoa ja rauhaa palvelemisen ihanteen yhdistämien työn ja toiminnan ihmisten välisen ystävyyden avulla.
 

"Rotarys mål är att värnä om tjänandets ideal som grund för all uppskattad aktivitet"

  • Genom att befrämja uppkomsten av bekantskapsförhållanden och via dem skapa förutsättningar för tjänande.
  • Genom att slå vakt om affärs- och yrkesmoralen och genom att visa uppskattning gentemot allt värdefullt arbete samt genom att vägleda rotarian att se sin egen yrkesverksamhet som ett tillfälle att tjäna samhället.
  • Genom att främja förståelse, god vilja och fred mellan nationer med stöd av den vänskap som förenar yrkesverksamma, arbetande människor.

 

 

Päivitetty 9.8.2011